Adresa / Dvorana

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „PODRAVAC“ – VIRJE
Ivana Gundulića 5a
48326  Virje
Koprivničko-križevačka županija
Hrvatska

Telefon

Robert Čimin (predsjednik)
099 733 6021

Damir Betlehem (trener)
099 789 6158

Adresa za poštu

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „PODRAVAC“ – VIRJE
Kolodvorska ulica 12
48326  Virje
Koprivničko-križevačka županija
Hrvatska

E-pošta

info@zkk-podravac.hr
rcimin82@gmail.com

Ostale informacije

IBAN: HR 6324020061100672832  ERSTE BANK
OIB: 26970746698
MB: 4092503