Adresa / Dvorana

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „PODRAVAC“ – VIRJE

Ivana Gundulića 5a

48326  Virje
Koprivničko-križevačka županija
Hrvatska

Brojevi telefona:

Nataša Sušanj (predsjednica) 091 598 4756
Zlatko Pintar – Šmit (podpredsjednik)
091 739 8579

Adresa za poštu

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „PODRAVAC“ – VIRJE

Kolodvorska ulica 12

48326  Virje
Koprivničko-križevačka županija
Hrvatska

Ivica Molnar (koordinator trenera)
092 262 0263
Sandra Špoljarić Dautanec (tajnica)
099 655 1282

Ostale informacije

IBAN: HR 6324020061100672832  ERSTE BANK

OIB: 26970746698

MB: 4092503

Email

info@zkk-podravac.hr