Temeljem članka 38. Statuta Ženskog košarkaškog kluba „Podravac“Virje (dalje: Klub) i Odluke Izvršnog odbora Kluba predsjednica Kluba Nataša Sušanj dana 1. lipnja 2020. godine saziva Redovnu izbornu godišnju skupštinu za subotu, 20. lipnja 2020. godine u 16,00 sati u velikoj sportskoj dvorani u Virju.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ predsjednice
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja Zapisnika, verifikacijske i kandidacijske komisije
3. Izvješća o radu u 2019. godini
– Izvješće tajnika
– Izvješće blagajnika
– Izvješće Nadzornog odbora
4. Rasprava po Izvješćima
5. Izvješće Verifikacijske komisije o brojnom stanju članstva
6. Druge izmjene i dopune Statuta
7. Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu:
– Izvršnom i Nadzornom odboru
– Predsjednici i dopredsjedniku
8. Podnošenje prijedloga kandidacijske komisije
9. Izbor novog rukovodstva:
– Izvršnog i Nadzornog odbora
– Predsjednika i dopredsjednika
10. Plan rada za 2020. godinu
11. Financijski plan za 2020. godinu
12. Razno

Molimo Vas da se odazovete Skupštini Kluba i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete njenom uspješnom radu.

Nakon Skupštine održat će se prijateljska utakmica naših košarkašica Z-13 s Trešnjevkom 2009 iz Zagreba, a povodom 20. obljetnice postojanja ženske košarke u Virju.

Predsjednica Kluba
Nataša Sušanj